Persoonlijke Beschermings Middelen

Bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen risico’s optreden voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers. Om risico’s te beheersen en de kans op letsel of gezondheidsschade te beperken, is de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vaak niet te vermijden. Echter, gebruik van PBM kan zelf ook risico’s veroorzaken door het inzetten van verkeerde PBM’s, verkeerd gebruik van PBM’s en dergelijke.

Autotechnica is thuis in PBM en kan u naast goed advies ook voorzien van een groot assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees meer over Persoonlijke Beschermings Middelen